Overbygningen (7.-9.kl.)

Tværfaglig og tematisk undervisning

Undervisningen skal være tilrettelagt, så den er medrivende og engagerende. Det sker for at sikre, at eleverne kan se en ”mening med galskaben”. Man lærer bedst, når man kan se formålet med undervisningen, og når man kan bruge sin lærdom til noget.  Der skal være sammenhæng mellem teori og praksis – så opnår man den bedste motivation. Kommende temaer:

 • Viby Torv
 • Atomkraft
 • Amerikansk valg
 • Ung i Danmark: Nørrebro og Viby
 • Plastic og emballage

Rejser og lejrskoler
Udlandrejser og vinterlejrskole. Læs mere her

Niveaudelt undervisning
I engelsk og matematik inddeles undervisningen ikke efter elevernes alder, men efter behov. Det vil sige, at der niveaudeles på tværs af årgangene. Der undervises delvist “traditionelt” i de boglige fag, men hovedvægten er lagt på tematisk og tværfaglig undervisning, hvor fagenes discipliner bruges ind i en meningsfuld sammenhæng.
Det gør vi ud fra ønsket om:

 • Mere homogene hold
 • Målrettet tilrettelæggelse af undervisningen
 • Styrkelse af selvværd
 • Større fagligt udbytte for både svage og stærke

IT i den daglige undervisning
Alle elever i de ældste klasser skal medbringe en bærbar computer. Brugen af IT skal sikre, at computeren bliver et dagligt arbejdsredskab for eleverne. Undervisningen skal tilrettelægges, så computerens muligheder kan udnyttes, f.eks. gennem

 • Brugen af videoklip og elektroniske kort
 • Afleveringer elektronisk
 • Større variation i undervisningen

Linjefag
Eleverne får mulighed for fordybelse og begejstring gennem valg af linjefag. Fag som har 4 ugentlige timer i ½ år. Linjefagene fastlægges forud for skoleårets begyndelse, og kunne indeholde disse overskrifter:

 • Idræt
 • Musik
 • Teater
 • Medie og TV produktion
 • Billedkunst

Viby Friskoles overbygning har maksimalt 22 elever i klassen.