Værdigrundlag

Følgende tre punkter danner i henhold til vedtægterne grundlaget for Viby Friskole:

  • Viby Friskole er en friskole, der bygger på det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn, som danner grundlag for skolens undervisning, aktiviteter og samvær.
  • Grundstenene i dette skole- og menneskesyn er dannelse, demokrati, ligeværd og fællesskab. Skoletraditionen bygger på et lyst ikke-forkyndende, folkekirkeligt grundlag. Der oplyses også om og gives forståelse for andre livsanskuelser.
  • Skolens virke omfatter både undervisning, aktiviteter og samvær – skoleliv, menneskeliv og folkeliv, og der søges skabt et forpligtende fællesskab af elever, medarbejdere, forældre og bagland, som kan videregive og udvikle den tradition, vi er en del af.

Comments are closed.